Disclaimer

Deze website is vooral gemaakt voor mensen die deel uitmaken of vroeger lid zijn geweest van de uit 1943 daterende Focolare beweging.  Het doel is om mensen te ondersteunen bij een keuze om de beweging te verlaten en vriendschap te bieden aan mensen die de beweging al hebben verlaten. De aangeboden informatie komt voort uit persoonlijke ervaringen en er bestaat geen pretentie om objectief en volledig te omschrijven wat het Focolare is.