Leef vrij

› Start       › gastenboek        > Nederland     >  English      > Italiano        > forum

   

 › Brieven           

 › Werk                 

 › Relaties          

 › Overtuiging   

 › Gezond leven

 › Eigen stijl       

 › Ontwikkeling  

 ›Communicatie

 › Downloads     

 

   

Welkom op deze website van en voor ex-leden van de Focolare beweging.  De website is gemaakt om mensen die het Focolare hebben verlaten een ontmoetingsruimte te bieden en samen te ontdekken hoe je het leven weer op kunt pakken als je na een zo sterke ervaring weer op eigen benen staat.

Dit is niet een officiële Focolare website. De informatie op deze website laat de persoonlijke visie en mening zien van de webbeheerders en bezoekers van de website. De website beheerders zijn mensen uit verschillende landen die lange tijd lid zijn geweest van het focolare maar er nu afstand van hebben genomen.

NIEUWS

In 2007 en 2008 hebben veel mensen van verschillende zones  de beweging verlaten. Hiervoor zijn meerdere redenen, maar één van de belangrijkste is dat deze mensen zich bewust zijn geworden van het grote verschil tussen de boodschap van Chiara en de manier waarop de focolare organisatie te werk gaat. Veel goede inzichten van het begin zijn overwoekerd door een uitgebreide bureaucratie in de top van de organisatie. Hierdoor wordt het gebruik van geld en macht steeds belangrijker en dit gaat ten koste van de individuele mensen binnen de beweging.

Toen ik zelf in 1998 de beweging verliet, heb ik deze signalen ook persoonlijk gezien en opgevangen, maar in de 10 jaar die sindsdien zijn verlopen, is dit allemaal veel sterker geworden, misschien doordat Chiara zelf steeds minder greep kreeg op de organisatie. Wij willen graag mensen uit Nederland en België uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen met ons webteam, via het gastenboek de e-mail of ons forum.


Waarom zijn we met deze website begonnen?

Enkele jaren geleden het ik het grote geluk om Moeder Theresa van Calcutta te ontmoeten in Nederland. Met een beetje trots in mijn stem vertelde ik haar dat ik een "Gen was, dat ik bij het Focolre hoorde en ook voor God wilde leven. Zij keek me aan met haar liefdevolle blik en zei me: "Er is veel meer in het leven dan Gen zijn of bij het Focolare horen...

Op dat moment was ik erg verbaasd, want geloofde dat er niets groter of mooier was dan het Focolare Ideaal. Nu pas begrijp ik de betekenis van haar woorden. Het is de vreugde om eenvoudig van Jezus te houden, zonder structuren of slogans, zonder organisatie en zonder dogma's wat ik in mijn hart wil bewaren. Ik wil de structure, de begrenzing en de regels van het Focolare achter me laten. Deze website wil laten zien dat je vreugde kunt vinden nadat jet het Focolare hebt verlaten en dat je nog steeds van God kunt houden. De vreugde die ik nu ken is van een vrije geest. Helaas is die vrije geest in de beweging niet aanwezig en kun je ook niet vrij over alles praten. Zoals iemand me laatst nog zei: Om vrij als Christen te kunnen leven moest ik de Focolare beweging verlaten... 


Mannen en vrouwen die geruime tijd deel hebben uitgemaakt van de focolare beweging zijn bijna altijd op verschillende vlakken sterk beďnvloed door de ervaring die ze daar hebben opgedaan. Het sterkst beďnvloed zijn de mensen die daadwerkelijk in het focolare hebben geleefd. De beschrijvingen die op deze website staan hebben vooral betrekking op deze mensen. Ook voor gen en vrijwilligers gaan dezelfde principes op, maar de beďnvloeding is minder sterk geweest en daardoor zijn ook de effecten minder.

De focolare beweging is er op gericht om individuele mensen, organisaties, de kerk en de hele maatschappij op alle aspecten te beďnvloeden. Het instrument hiervoor is beschreven in de Regenboog revolutie(1). Om de effecten van deze regenboog revolutie in het persoonlijk leven zelf te kunnen beheersen in plaats van erdoor beheerst te worden, willen we kort aangeven welke effecten van belang zijn in het leven na het focolare. We kijken achtereenvolgens naar: De werksituatie, relaties met andere mensen, geloofsaspecten, gezondheid, je eigen stijl van leven en huisvesting, je persoonlijke ontwikkeling en communicatie problemen.

Als je het focolare verlaat na 10 of 20 jaar, heb je meestal geen geld meer want al je salaris heb je elke maand afgegeven. Soms heb je ook al jaren geen betaald werk gedaan en heb je geen werkervaring. In die gevallen is het heel moeilijk om werk te vinden. Anderen hebben wel gewerkt terwijl ze in focolare woonden en zij kunnen dit werk voortzetten. het geld dat ze verdienen is voortaan van jezelf en je zult leren hoe je er het beste mee om kunt gaan. Je hebt echter geen reserves opgebouwd, geen huis of auto tot je beschikking  Lees verder

In het focolare zijn alleen relaties toegestaan die gericht zijn op functionele "liefde" voor mensen die kandidaat zijn voor de "eenheid". Echte vrienden heb je meestal niet. nadat je het focolare verlaat zullen je mede focolarini/e je niet meer bellen of bezoeken. Ook heb je niet geleerd om echte vriendschap te sluiten omdat je jaren mensen hebt leren zien als kandidaat voor de eenheid. Het concept "liefde" is verdraaid omdat je jaren hebt geleerd dat je alleen Jezus in de ander moet beminnen. Liefde voor een ander voelen, puur omdat je die persoon graag mag, is iets waar je langzaam aan gaat wennen. Lees verder
 

De gezondheid heeft vaak te lijden onder het leven in het focolare. Slaapgebrek is iets wat veel voorkomt. Ook is er vrijwel geen tijd voor ontspanning. Veel mensen in het focolare hebben ervaringen met burn-out, hoofdpijn en stress. Nadat ze het focolare verlaten hebben is het meestal nodig om iets aan psycho-therapie te doen om te leren begrijpen wat er eigenlijk al die jaren met je leven is gebeurd. Lees verder

De levensstijl in het focolare is die van de "eenheid". Dit betekent dat je je conformeert aan de wensen van degene die verantwoordelijk is voor je. Vaak is het een wedstrijd tussen de leden van een groep om het meeste en als eerste aan de wensen van het hoofd (capo) te voldoen. Dit principe heet "altijd, metteen en met vreugde". Meestal heb je nooit geleerd je eigen smaak in kleding of huisvesting te ontwikkelen Lees verderDeze website heeft tot doel om te laten zien wat er achter de mooie buitenkant van de focolare beweging gebeurt, en om zo veel mogelijk mensen te helpen die hierdoor in problemen zijn gekomen, hetzij van financiële aard hetzij van sociale of psychische aard. We doen dit om 3 manieren:
1. Informatie verstrekken aan mensen die lid zijn van focolare of Gen
2.Vriendschap en begrip voor mensen die het Focolare of de Gen verlaten hebben
3. Informatie voor mensen die er over denken om lid te worden van Focolare of Gen

De mensen die hiervoor werken krijgen hiervoor geen vergoeding of subsidie, het is puur vrijwilligerswerk.


--------------------------------------------------------------------------------

Enkele links naar websites die meer informatie geven over sekten en sektarische groeperingen:

www.sektehulp.nl en

www.counselingpraktijk.nl


--------------------------------------------------------------------------------Dit is wat mensen ons schrijven...

Graag wil ik even reageren op jullie website.
Ten eerste; wat een geweldig initiatief is deze website!

Jaren loop je zelf met het idee dat je ‘gek’ bent en vraag je je af of er meer mensen zijn die deze gevoelens kennen bij zich zelf. En dan blijkt, dank zij de website, dat er een heleboel mensen zijn die dezelfde gevoelens hebben nadat zij de beweging de rug toe hebben gekeerd. En dat geeft mij moed, moed om door te gaan, en moed om een reactie te geven op jullie geweldige website. Ga daar alsjeblieft mee door, want de nood is hoog!

Al die mensen die twijfelen om de beweging te verlaten kan ik zeggen; er bestaat een leven na het focolare! Het is zelfs een geweldig leven. Je ervaart gebeurtenissen als waardevoller, je geniet des te meer van al dat gene wat er om je heen gebeurt. Dat komt omdat je je weer mens mag zijn, met een eigen ziel en eigen gevoelens. Zelfs met je eigen geld en eigen kleding, want alles is je immers afgenomen. Iemand die de focolarebeweging niet kent zal bij dit schrijven denken; waar gaat dit over? Maar ik schrijf dit voor jou, in de zekerheid dat als jij dit herkent, je op het punt staat anders te gaan leven.

Na al die jaren zonder focolare (ik ben er helaas in opgegroeid) loop ik nog wel vaak op een ding vast. Dat is onzekerheid. En daar is uitleg bij nodig want hoe dat zo is gegroeid? Sommige stappen vrijwillig in de beweging, vaak op iets oudere leeftijd, en sommige groeien er in op. Dan is een van de eerste dingen die je leert; je zelf op zij zetten om er voor de ander te zijn. Als er ruimte blijft voor jezelf is er geen ruimte voor God. Op zich vind ik het goed dat je niet te egoďstisch moet leven, en ook aandacht moeten hebben voor je naasten. Je wordt daar een beter persoon van. Maar het gaat vele stapjes verder in de beweging. Iemand die ook al lang uit de beweging is vertelde mij een gebeurtenis tijdens ‘het uur van de waarheid’. (Dit is een tijdstip binnen de beweging waarin je vertelt wordt wat men goed of slecht aan jou vind). Die persoon heeft 3 uur lang alleen maar negatieve dingen over zich zelf aan moeten horen. Op het laatst was er toch ook nog iets positiefs te melden en dat was dat alles tegen die persoon gezegd kon worden, daar voor open stond. Dat die persoon na die uren helemaal kapot was deed niet ter zake, er was tenslotte ook weinig positiefs te melden. Het diepst van de mens wordt op die manier vertrapt. Uiteindelijk ben je een leeg omhulsel die naar inzicht van de anderen weer gevuld kan worden met ‘hun’ inhoud. Je zou kunnen zeggen; maar daar was je zelf toch ook bij? Maar dit is een proces van jaren waarin je elke keer iets meer van je zelf wordt afgenomen en je gelooft werkelijk dat het goed is. Zo breng je ‘Jezus in het midden’, door jezelf compleet te verliezen. Je vergeet alleen dat ‘die ander’ ook maar een mens is en zeker niet vol is van de Liefde, maar zijn/haar macht misbruikt.

Er zijn soms ook complimenten. Goed gedaan hoor, en zo kom je misschien een stapje verder in de hiërarchie die er is binnen de beweging. Je hoort er bij. Maar om er bij te horen verlies je je zelf. Dat gene wat jou ontwikkelt tot een eigen persoonlijkheid moet onderdrukt worden. Dat hele kleine beetje wat daar nog van over is, zit gevangen in de leugens die over jou zijn verteld.

Nu, jaren later, nadat ik de beweging de rug heb toegekeerd, ben ik uitgegroeid tot een volwassen zelfstandig persoon. De mensen om mij heen zien in mij een mooi persoon die een eigen bijdrage kan leveren aan een betere wereld, nog veel meer als dat ik dat probeerde tijdens mijn jaren in de beweging. Maar wat een lange weg was dat om af te leggen. Veel tranen van onzekerheid, wie ben ik, mag ik wel bestaan, ben ik echt zo slecht.

Ik heb veel tijd nodig gehad om te ontdekken wie ik zelf eigenlijk nog was en dat dat een prima mens bleek te zijn, maar de hersenspoeltechnieken van de beweging stonden daarbij wel in de weg.

Honderden mensen kunnen tegen je zeggen dat je niet slecht bent en niets verkeerd hebt gedaan, maar de wond van onzekerheid moet heel langzaam helen. Gelukkig heb ik veel lieve mensen om mij heen die in mij als mens geloven. Die van mij houden met alle beperkingen die ik heb en mij daar niet op ‘afrekenen’. Mensen die met mij mee huilen en lachen zonder dat ik hoef te veranderen. Ik sta er niet meer alleen voor en dat wens ik jou ook toe.

Als jij diegene bent die dit leest en begrijpt en ook verlangt dat er van je gehouden wordt om wie je bent en niet omdat je dat gene doet wat van je verwacht wordt, dan kan ik je zeggen dat er een leven mogelijk is na het focolare. Je zult je eigen weg vinden en gelukkig worden. En je hoeft je eigen ideaal niet te verliezen, je hoeft God niet te verliezen. Wat je wel zal verliezen zijn al die mensen die je jaren als je eigen familie hebt beschouwd of als je vrienden. Voor hun is het onacceptabel dat het goed gaat met je zonder de beweging. Daaruit kan je ook al op maken dat het hun niet gaat om jouw welbevinden, maar om het welbevinden van de ‘beweging’. Uiteindelijk zal je ervaren dat dat wat niet ‘echt’ is, je ook echt niet nodig hebt. Er zullen mensen op je pad komen uit alle lagen van de bevolking die op hun manier veel meer voor je zullen gaan betekenen, met veel meer inhoud, dan dat je ooit binnen de beweging zal hebben ervaren en voor mogelijk hebt gehouden.

Ik ben nu een completer persoon geworden en omdat ik beter voor mijzelf zorg, kan ik ook beter voor mijn naasten zorgen. Veel beter dan al die jaren dat ik bij de beweging was. Mijn idealen blijven voor een betere wereld, maar helaas zullen wij ‘nooit een zijn’ binnen de beweging, want er spelen te veel andere belangen.

Ik hoop van harte dat de vermoedelijke opvolgster van Chiara meer oog zal hebben voor de mens in de focolarini, want dat verdienen zij ten zeerste. Mijn hart gaat naar hun uit, omdat zij toch vooral proberen hun ideaal na te leven, zonder in de gaten te hebben dat zij zich zelf daarbij volledig verliezen en tot ‘marionetten’ worden gemaakt. Ik heb hierin denk ik wel recht van spreken, want ik was precies zo. Ik wens hun oprecht al het goede toe.

Een ex-lid van de Focolare beweging
--------------------------------------------------------------------------------(Vertaald uit het Engels) Het is al weer een paar weken geleden dat ik deze mooie website ontdekte. Echt jongens, jullie doen goed werk. Jullie tonen een andere kant van de focolare die nog niet door andere bronnen is getoond, alleen in het uitstekende boek van Gordon Urquhart.

Op mijn gemailde gedachten aan de website-beheerder, Lionello, kreeg ik een erg goede reactie en nu heb ik contact met andere mensen die bij de beweging betrokken zijn geweest. Dat is een grote steun. Ik zou iedereen willen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Als er iemand is die niet weet wat hij of zij van deze site moet denken, dan kan ik alleen maar zeggen: aarzel niet en mail de beheerder van deze website. Deel je ideeën en je zult zien dat het leven na de focolare ook goed kan zijn.

We hebben allemaal de liefde van God in onze harten, niets kan dat veranderen. Maar we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Voor mij is het goed geweest om hier nieuwe vrienden te ontmoeten die me respecteren, vertrouwen, zonder me te willen beďnvloeden of manipuleren. Speciale dank aan een uniek persoon in het webteam die veel moeite heeft genomen om me de dingen beter te laten begrijpen.


--------------------------------------------------------------------------------(vertaald uit het Engels) Enkele van mijn beste vrienden leven in een focolare, een paar ervan zelfs omdat ik ze ooit introduceerde bij de beweging. Nu heb ik medelijden met ze omdat ze al hun privacy kwijt zijn, om te leven in hun ideaal van God-Liefde. Ik weet dat het hun eigen vrije keus is om dit te doen, maar ik kan niet begrijpen waarom iedereen zo’n grote prijs dient te betalen om te willen leven in het Woord van God.

Chiara nam het Evangelie erg letterlijk, wat een grote kracht is, maar niet iedereen is zo sterk als zij was. Veel mensen storten in onder de druk van het leven in een glazen kooi. Ik doe een beroep op alle leiders om een beetje af te remmen, meer open te staan voor andere ideeën, en de leden van de Focolari wat privacy te gunnen.

Uiteindelijk zal openheid helpen om het Ideaal levend te houden. Denk er over en je zal zien dat dit de beste manier is.


--------------------------------------------------------------------------------

(vertaald uit het Engels)
De alternatieve site over Focolare heeft een grote waarde en het is een plicht om mensen die in contact met de beweging komen, te vertellen wat ze te wachten staat, namelijk:
(1) een sterke Gods-ervaring
(2) de verplichting een boel regels te accepteren die sektes gebruiken om vertrouwen te verkrijgen

Je kunt je ogen niet sluiten als je oog-in-oog staat met de technieken die de Focolare gebruikt om je binnen te houden, als ze je overtuigen om de twijfels die opkomen niet te uiten.

Verder is de waarde van deze site het feit dat het voor vele ex-leden een belangrijke ontmoetingsplaats is, waar ze hun (vaak pijnlijke, zoals bij mij) ervaringen binnen de Focolare kunnen delen.


--------------------------------------------------------------------------------(vertaald uit het Engels) Bestaat er een gelukkig leven na de focolare?

Dat bestaat zeker, maar je moet een aantal dingen oplossen. Als je iemand in je regio kent die vertrokken is, probeer samen tijd door te brengen, en probeer te praten, praten, praten. Je zal verwonderd zijn wat de ander vertelt, dat hij met dezelfde dingen worstelde als jij.

Ik deed het op die manier. Ik ben gaan wandelen met iemand die ik al erg lang kende, en voor het eerst zag ik haar hoe ze was. Ze had met dezelfde dingen geworsteld maar in onze focolare-periode zouden we daar werkelijk nooit over hebben gesproken omdat je dan buiten het bovennatuurlijke zou zijn.

Lieve vrienden we bestaan uit een natuurlijk en een bovennatuurlijk deel en we moeten voor beiden zorgen. Omdat je al je vroegere focolarevrienden kwijt zult zijn, waarom niet samen op vakantie gaan. Probeer je te herinneren wat je voor hobby’s had voor je de focolare betrad en pak ze weer op. Als je teveel pijn hebt zoek hulp bij een psychiater, als je geen geld hebt vraag de focolare of je je overvloed die hebt gegeven terug krijgt en hou vol dat je het nodig hebt. Wees geduldig met jezelf, op den duur zal je nieuwe vrienden, hobby’s en een nieuwe richting in je leven vinden.
Sterkte.


--------------------------------------------------------------------------------

Mededeling

We zijn op dit moment aan het werk om de engelse website naar het Nederlands en enkele andere talen te vertalen. Ook willen we eigen Nederlandse rubrieken starten, maar het is veel werk voor de mensen die actief zijn in het webteam. Als iemand zin heeft om te helpen, horen we het graag via het algemene e-mail adres focolarenet@mail.com.
Je privacy zullen we ten alle tijde garanderen.


--------------------------------------------------------------------------------


Op het onderstaande kaartje zie je hoe uitgebreid de bezittingen van de focolare beweging zijn. In al de aangegeven plaatsen zijn gebouwen, woningen en landgoederen te vinden die eigendom zijn van de focolarini. We hebben vaak gehoord dat dit allemaal schenkingen zijn, maar dat neemt niet weg dat de beweging inmiddels erg rijk is geworden door al de schenkingen en de vermeerdering van de waarde van het onroerende goed.


--------------------------------------------------------------------------------Nieuws

Een groep mensen in Frankrijk heeft succesvol geprotesteerd tegen de komst van een Focolare-centrum in hun plaats. Nu zoekt het Focolare een andere plaats om een centrum te bouwen. In Nederland heeft de focolare een grote donatie ontvangen die ze in staat stelt om een centrum te starten in de buurt van Heusden/Nieuw-Kuik (bij ‘s Hertogenbosch). Men heeft echter nog meer geld nodig omdat de gebouwen niet goed genoeg zijn om in te leven. Binnenkort zal een begin worden gemaakynen onderkomens te bouwen op de grond van een mooie oud klooster.


--------------------------------------------------------------------------------

Onlangs hebben we veel e-mails ontvangen, zowel van mensen die ons aanmoedigen als van mensen die erg boos zijn over deze website. Het is nu mogelijk om je mening in het gastenboek te schrijven, maar we willen ook wat meer vragen op de site plaatsen. We zouden graag reacties hebben van de officiële Focolare-beweging, maar ook van mensen die lid zijn of ex-lid van de organisatie. De officiële Focolare-leiding is speciaal uitgenodigd om hun visie te verklaren. Alle reacties zullen worden gepubliceerd.


Vragen die ons bezig houden:

1. Waarom is er geen democratisch leiderschap in de focolare-beweging?

2. Waarom geeft de Focolare-organisatie geen openheid over hun financiële?

3. Waarom hebben verschillende mensen in de Focolare-beweging kostbare auto’s en prachtige huizen in eigendom?

4. Is het waar dat de Focolare werft onder mensen in kwetsbare situaties, zoals jonge kinderen en mensen die in een moeilijke periode in hun leven zitten?

Als je over deze of andere vragen iets wil schrijven, ga dan naar ons gastenboek. Er is al diverse keren getracht om op deze vragen een antwoord te krijgen. Misschien zie je iets van een antwoord in de bijdragen in het gastenboek of misschien kun je je eigen antwoord in het boek schrijven. Alvast bedankt!


--------------------------------------------------------------------------------


Gerechtelijke acties

In een recente uitspraak heeft de Nederlandse Hoge Raad voorkomen dat een focolarino een belasting-teruggave ontving. Het hof oordeelde dat een lid van de Focolare gebonden is om al zijn eigendommen en geld te geven aan de Beweging. Dit maakt het onmogelijk om hetzelfde geld te claimen als een vrijwillige gift om zo belastingverlaging te ontvangen.

Volgens ons bewijst deze zaak eens temeer dat geld erg belangrijk is voor de Focolare-mensen. Gelukkig zijn er gerechtsdienaren die helder blijven zien wat goed is en wat net te veel. Voor wie elk detail van deze zaak wil weten is hier de link: Focolare-uitspraak

Verder nieuws:

Uit onze laatste telling bleek dat de internationale Focolare-website nu uit 800 webpagina’s bestaat. Het lijkt alsof men ook op het Internet krachtig aanwezig wil zijn net zoals men in de echte wereld aanwezig wil zijn, met meer inzet dan welke internationaal commercieel bedrijf ook. Degenen die nu de organisatie leiden, lijken ver af te zijn van het nederige begin van Chiara Lubich, zo’n 60 jaar geleden.

Bezoek het Focolare network Gastenboek


--------------------------------------------------------------------------------


Een aanbevolen boek over Focolare, klik op de afbeeldingNegen jaar lang was Urquhart deel van de Focolare, waarvan de 80,000 leden leven in 1500 diocesen over de wereld. Hij vertrok in 1976 en heeft zijn leven sindsdien gewijd aan het aan de wereld tonen van de eigenschappen van de Focolare-groep. Urquhart vat de bijzonderheden van het Focolare als volgt samen: “de persoonlijkheidscultus van de leider, een verborgen maar rigide hiërarchie, een hoogst efficiënt intern communicatiesysteem, geheime scholingen die in stadia geopenbaard worden, een sterk rekruteringsprogramma met sekte-achtige technieken, indoctrinatie van leden, en grenzeloze ambitie om invloed te krijgen in kerk en samenleving.” De grootste zorg van Urquhart is een ander doel van deze groepen: “ego-vernietiging, die depressie en mentale ondergang veroorzaakt op alarmerende schaal.”

focolarenet@mail.com


 

 

 

   

     

   Update: 2008-9-1               Visitors: