Start                gastenboek             Weblog

             English                   Espanol 

     Sitemap               Nederlands        vragen?        

              Italiano        Actueel     Literatuur

 

Focolare.net

Een kritische kijk op een religieuze sekte

    Brieven                  Gesprekken       

    Mijn verhaal                 Links              

Gewijzigd: 2009-10-5      Bezoekers:

 
   

Wie niet leert van het verleden, blijft steeds dezelfde fouten herhalen

 
   

 

 

 

 

"Het geglimlach, het voortdurend hameren op eenheid in Christus, het is in het begin een warm bad. Maar wie zich niet conformeert wordt heel zachtjes murwgebeukt. Het Focolare is geen sekte, technisch gesproken, maar is heel bedreven in het gebruiken van sekte-vormende technieken. "

"Ik ben zelf na 16 jaar intens focolare-leven uitgetreden ( Luxemburg)om mijn persoon te redden( het focolare verlangt een totale opgave van je persoonlijkheid)."

"Ik zie dat leidinggevenden in het focolare de megalomane en manisch-depressieve trekjes van hun stichteres klakkeloos overnemen. Als waren ze onderdeel van de spiritualiteit! Dit vooral in het Italiaanse centrum. Integere lokale leidinggevenden worden uitgerangeerd (ondersteund door ontoelaatbare roddels). In hun plaats: ja-knikkers."

Dit zijn slechts enkele reacties van lezers van Trouw naar aanleiding van een bespreking van het boek Bevrijd van Monique Goudsmit in deze landelijke krant.

Het artikel  heeft veel losgemaakt in Nederland maar ook daar buiten. Lezers van Trouw hebben massaal gereageerd op haar boek en doen dit  overwegend in positieve zin. Van officiŽle focolare-kant is vooralsnog geen reactie noch op het artikel, noch op het boek. Wel heeft Kardinaal Simonis gereageerd op een wijze zoals dat verwacht kan worden. Hij vergelijkt onder andere de focolare beweging met een voetbalclub, waar ook regels gelden.

Ik sta als webmaster van Focolare.net los van het boek Bevrijd en van het artikel in Trouw, ook al wordt hier en daar het tegendeel gesuggereerd. Maar natuurlijk juich ik het toe dat Monique de moed en eerlijkheid heeft gehad om alles in haar boek te schrijven zoals het is gebeurd.  Het boek bevestigt en ondersteunt wat mensen al jarenlang hebben geschreven in het gastenboek van deze website.

Hoe kun je met mij en anderen die het focolare hebben verlaten, in contact komen?

 

Lees verder...

Images supplied by: Free images